Menu

Розробка документації по проформах FIDIC

Як показує практика процедура закупівель на проведення робіт по проформах FIDIC не може бути 100% прогнозованою безпосередньо в момент її початку, як слідство, зміни, які виникають в процесі виконання контрактів FIDIC, завжди занадто складні, та призводять до збільшення вартості проекту та збільшення строків виконання контракту. В найгіршому випадку це може призвести до розірвання контракту, звернення до суду та незавершення об’єкту будівництва тощо.

Тому передбачити всі можливі зміни та негативні наслідки під час будівництво у ході розробки тендерної документації дозволить уникнути небажаних наслідків як для Замовників, так і для Підрядників.

Підготовка тендерної документації за умовами контракту FIDIC займає певний час. Але у зв’язку з встановленими конкретними строками початку деяких проектів, сплину кінцевої дати фінансування тощо виникає потреба у підготовці тендерної документації за умовами контрактів FIDIC та визначення переможця у найкоротший строк. Юридична компанія «Інстанто» допоможе підготувати якісну та повну тендерну документацію за умовами контрактів FIDIC, у тому числі у найкоротші терміни.

Розробка тендерної документації за умовами контракту FIDIC для проведення тендерної процедури

Юридична компанія «Інстанто» надає кваліфіковану правову допомогу, але не обмежуючись, щодо:

організації тендерної закупівлі або представництва інтересів учасників тендерної процедури у відповідності з процедурами FIDIC;
– оформлення необхідної документації при проведенні тендеру за умовами контрактів FIDIC;
– оформлення необхідної документації для участі в тендері за умовами контрактів FIDIC;
– консультування з питань внесення змін до тендерної документації під час проведення тендеру за умовами контрактів FIDIC або після визначення переможця.

Розробка контракту FIDIC

Юридична компанія «Інстанто» надає кваліфіковану правову допомогу, але не обмежуючись, щодо:

розробки договору в галузі інвестиційно-будівельної діяльності на підставі проформ FIDIC української, російською та англійською мовами;
– розробки договору з субпідрядниками на підставі проформ FIDIC української, російською та англійською мовами;
– розробки угоди з інженером-консультантом (інженерною організацією) на підставі проформ FIDIC української, російською та англійською мовами;
підготовки спеціальних (особливих) умов контракту з урахування вимог міжнародного права та українського законодавства, а також специфіки проекту української, російською та англійською мовами.

Підготовка документів в межах виконання контракту FIDIC

Юридична компанія «Інстанто» надає кваліфіковану правову допомогу, але не обмежуючись, щодо:

– підготовки проміжного (щомісячного) звіту на основі проформ FIDIC українською, російською та англійською мовами;
– підготовки остаточного звіту на основі проформ FIDIC українською, російською та англійською мовами;
– підготовки проекту претензії (позову) за умовами FIDIC українською, російською та англійською мовами;
– підготовки проекту запиту щодо зміни за процедурою FIDIC та коригування згідно FIDIC;
– підготовки проекту акту здачі-прийомки в порядку, передбаченому FIDIC;
– підготовки проекту проміжного платіжного сертифікату за проформами FIDIC;
– розробки акту усунення недоліків відповідно до проформ FIDIC;
– підготовки акту про виконання контрактних зобов’язань у відповідності з проформами FIDIC;
– підготовки проекту остаточного платіжного сертифікату за проформах FIDIC;
– підготовки інших документів в межах виконання зобов’язань за контрактом, укладеному відповідно за проформами FIDIC.

Потрібна допомога по FIDIC?