Menu

Супроводження контрактів на базі проформ FIDIC

Збалансований розподіл ризиків є ключем до успіху в будівельній галузі. Контракти FIDIC засновані на принципі, що ефективний розподіл ризиків має ґрунтуватися на тому принципі, що ризик повинен нести учасник, який найкращим чином може контролювати його.

За контрактами FIDIC управління ризиками має першочергове значення та кожен ризик повинен бути віднесений до однієї або іншої сторони.

Багаторічна практика показала, що розумний і збалансований розподіл ризиків забезпечує найнижчу загальну вартість завершених проектів.

У зв’язку з цим, учасникам контрактів, укладених за проформами FIDIC, життєве необхідно перед початком його виконання розуміти та оцінити власні ризики належним чином, розуміти можливі наслідки через незадовільну якість будівництва і невчасне виконання робіт через неврахування непередбачених ризиків.

Комплексне супроводження

Юридична компанія «Інстанто» надає кваліфіковану правову допомогу, але не обмежуючись, щодо:

здійснення експертизи тендерної та контрактної документації FIDIC;
повного юридичного забезпечення проекту під час виконання робіт на підставі контрактів, укладених за проформами FIDIC;
організації проведення експертиз, необхідність в яких виникне, під час виконання умов контрактів, укладених за проформами FIDIC;
участі у процесах та процедурах від початку робот до отримання акту (сертифікату) про виконання контрактів, укладених за проформами FIDIC;
– дотримання та контролю дотримання процедур, передбачених контрактів, укладених за проформами FIDIC;
– щоденного моніторингу робіт при виконання контрактів, укладених за проформами FIDIC;
– моніторингу та попередньої оцінки ризиків у відповідності з процедурами FIDIC.

Оцінка ризиків

Юридична компанія «Інстанто» здійснює, але не обмежуючись:

аналіз ризиків під час роботи за процедурами FIDIC на етапі підготовки проекту в галузі інвестиційно-будівельної діяльності з використання проформ FIDIC;
– вивчення та надання пропозицій визначення надійності та сумлінності партнерів під час укладання контрактів за проформами FIDIC, що ставить під загрозу якість, строки і можливість завершення проектів;
вивчення громадсько-політичної обстановки в районі запропонованого будівництва та її можливі негативні наслідки на контрактами, які укладаються за проформами FIDIC;
дослідження ринку;
оцінку робочого персоналу (місцевого та залученого) для роботи з реалізації контрактів, укладених за проформами FIDIC;
– оцінку та перевірку субпідрядників, яких запрошують на роботу за проформами FIDIC;
підготовку пропозицій щодо мінімізації наслідків виявлених ризиків під час реалізації контрактів, укладених за проформами FIDIC.

Коментарі та консультації

Юридична компанія «Інстанто» надає коментарі та консультації, але не обмежуючись, щодо:

– положень Загальних умов контракту FIDIC;
відповідності тексту контрактів, укладених на основі проформ FIDIC, з законодавством України;
положень Особливих умов контрактів FIDIC з точки зору законодавства України;
роботи за проформами FIDIC, застосуванню контрактів на підставі проформ та процедурам FIDIC.

Представництво інтересів у процесі вирішення спорів

Юридична компанія «Інстанто» надає кваліфіковану правову допомогу, але не обмежуючись, щодо:

підготовки пропозицій щодо змін та корегувань за процедурами FIDIC;
підготовки претензій (позовів) інженеру та/або замовнику, підряднику у відповідності з проформами FIDIC;
представництва інтересів у господарських судах України при вирішенні спорів, пов’язаних з реалізацією контрактів, укладених за проформами FIDIC;
виконання рішень вітчизняних господарських судів, винесених за результатами розгляду спорів, пов’язаних з реалізацією контрактів, укладених за проформами FIDIC.

Потрібна допомога по FIDIC?