Цей щорічний захід орієнтований на глобальну спільноту користувачів контрактів на міжнародному рівні. Вказана конференція надала унікальну можливість поділитися прогресом у застосуванні та використанні контрактів FIDIC на міжнародному рівні та в різних регіонах і включав участь Світового банку, організацій приватного сектору та клієнтів, урядів, інженерів, підрядників, інвесторів, консультантів та інших сторін, які зацікавлені в контрактах FIDIC.

Юридична консалтингова компанія «ІНСТАНТО» прийняла участь у ОФІЦІЙНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ КОРИСТУВАЧІВ МІЖНАРОДНИХ КОНТРАКТІВ FIDIC, яка відбулась онлайн протягом трьох днів 7-9 грудня 2021 року.

День 1 – Контракти FIDIC – поточний стан, останні події та плани на майбутнє.

Розглянуто останній стан контрактів FIDIC та поточні проблеми, з якими стикається галузь та користувачі проформ FIDIC. Спікери поділилися своїми думками про поточні перспективи та виклики у світовій індустрії консалтингу та будівництва. Комітет з контрактів FIDIC також повідомив про оновлення поточної діяльності та нові ініціативи, які зараз здійснюються.

Зокрема планується перевипуск та видання:

 • Червона, Жовта та Срібна книги FIDIC 2017 року видання, включаючи три комплекти поправок, внесених у 2018 році (березень 2022 року);
 • Нове керівництво щодо контрактів FIDIC, з урахуванням видань Червоної, Жовтої та Срібної книг FIDIC у 2017 року (квітень 2022 року);
 • Бронзова книга FIDIC – форма ODBO for brownfield projects (2022 р.);
 • Нові Золоті принципи для угод про надання послуг (2022 р.);
 • Нові договори про співпрацю (кінець 2023 р.), PPP проєктів (2024 р.) та EPCM проєкту (2024 р.);
 • Оновлена версія Посібника закупівель FIDIC (2024 р.);
 • Посібник для практиків – Червона, Жовта та Срібна книги FIDIC (форми для листів, тестування, сертифікати, блок-схеми щодо механізму контрактів тощо) (2024 р.)
 • та інші керівництва.

 Окремим блоком обговорено питання Ради з запобігання/урегулювання спорів. Наголошено на надзвичайно важливої ролі Ради з запобігання/урегулювання спорів, у зв’язку з тим, що жодний великий проєкт не може  розглядатись без її створення.

Офіційно оголошено про запуску довгоочікуваної оновленої Зеленої книги FIDIC,  друге видання 2021 р. Ця нещодавно оновлена ​​коротка форма контракту відповідає поточним вимогам міжнародної будівельної індустрії щодо проєктів, де передбачуваний рівень ризику є низьким та/або де сторонам, які займаються будівництвом, потрібна форма договору, яка проста у використанні та не вимагає значних ресурсів управління та значного адміністрування контракту.

Нагадаємо, що Зелена книга FIDIC може бути використана для виконання робіт як за проєктом замовника, так і за проєктом підрядника.  

Істотним нововведенням до Зеленої книги FIDIC це введення  інженера, якого раніше не було, що робить її більш узгодженою з положеннями Червоної та Жовтої книг FIDIC, додаючи деталі адміністрування контрактом. Встановлено чіткий статус інженера, який повинен «діяти нейтрально у відносинах між сторонами і не вважається, що він діє від імені замовника».

Розділені поняття претензія – як право відповідно до умов контракту, та спір – який виникає, коли ця претензія відхиляється.

Нова Зелена книга FIDIC включає широкий спектр методів оцінки. Зовсім новим введення у контракт є положення про механізм пролонгаційних витрат (PGC), таблиці про права підрядника на ризики замовника, зручних блок-схем та 40 форм комунікації, як рекомендації для практиків.

День 2 –  Наслідки зміни клімату для контрактів, оновлення видань FIDIC 1999 і 2017 років і демонстрація великих інфраструктурних проєктів, які реалізовано, реалізуються чи плануються для реалізації за допомогою проформ FIDIC.

Обговорено співпрацю з FIDIC, зміни клімату, досягнення цілей сталого розвитку з точки зору контракту, а також використання технологій. Доповідачі обговорили використання контрактів FIDIC 2017 року, включаючи положення щодо запобігання та урегулювання спорів.

Особливо цікавою була демонстрація деяких великомасштабних інфраструктурних проєктів у всьому світі, які реалізовано, реалізуються та плануються до реалізації за контрактами FIDIC. Слід відмітити активне використання Смарагдової книги FIDIC «Умови контракту для  підземних робіт», 2019 («Conditions of contract for underground works», 2019). Вказана книга використовується для видів робіт, що включають значну геотехнічну невизначеність.

Останньою темою другого дня було обговорення застосування різних правових систем щодо тлумачення контракту FIDIC у різних юрисдикціях, форс-мажорні обставини та виклики Covid та пост-Covid у всьому світі.

Спікери приділили увагу питанням правильного застосування та розуміння процесів, пов’язаних з пандемією та наслідків у вигляді затягування та зупинки багатьох проєктів, правильного застосування форс-мажорних ситуацій. Було проаналізовано статтю 18 «Виняткові події» нових книг FIDIC, 2017 року. Як застосовувати положення про виняткові події в умовах Covid-19, коли вже не має умов для форс-мажору.

Наголошено на важливості використання спеціальних посібників за контрактами в умовах Covid-19, розроблених FIDIC. Також у ході дискусії обговорювалося питання включення до контрактів статей щодо Covid-19 та їхнього текстового наповнення.           

День 3 – Дискусійна панель із сертифікованими адьюдикаторами/суддями FIDIC,  зосередження на взаємодії FIDIC з багатосторонніми банками розвитку. Детальне ознайомлення з нещодавно запущеними оновленнями ​​Зеленої книги FIDIC, 2-е видання 2021 р.

Завдяки конференції, її учасники отримали унікальну можливість  зустрітися онлайн із суддями FIDIC та поставити їм запитання про їх роботу.

Представники багатосторонніх банків розвитку (ЄБРР, Світовий банк, Азіатський та Ісламського банків розвитку) поділилися досвідом використання форм контрактів FIDIC. Світовий банк зазначив власний погляд на нові видання 2017 року, включаючи роль Ради з запобігання/урегулювання спорів.  

Особливо цікавою для нас була панель в частині роз’яснення граничних меж права на зміну об’ємів робіт в одній із східних країн, озвученої представником Ісламського банку розвитку. При цьому ці межі оцінюються для кожного контракту індивідуально на основі рівня невизначеності робіт. Фактори, які слід враховувати, є тип робіт, рівень деталізації проєкту, що виноситься на тендер, кількість/якість інформації з дослідження будівельного майданчику. Виділено 3 рівня невизначеності:

 • низький, для будівництва будівель, передбачуваний ліміт права на варіацію – 10-15%;
 • середній, для об’єктів цивільно-інженерного будівництва, передбачуваний ліміт права на варіацію – 20-30%;
 • високий, для тунелів, передбачуваний ліміт права на варіацію – 40-50%.

Різні пороги для варіацій дають можливість будувати без зупинок та припинених контрактів. Світова будівельна галузь розуміє, що передбачити точно об’єми та види робіт на об’єктах, які пов’язані з підземними, підводними та аналогічними роботами – не можливо. До певного ліміту або інженер або замовник має право давати вказівку/інструкцію для здійснення варіації. Нажаль в Україні такий поріг лише один – 10 % і поширюється він на будівництво та виконання робіт будь-якої категорії та складності. Диференціація контрактів для будівництва однотипного складу та для будівництва тунелю через гори відсутня. Один типовий контракт, один підхід, єдині вимоги…..   

Протягом трьох днів Юридична консалтингова компанія ІНСТАНТО прийняла участь у обговореннях переваг та проблем у застосування контрактів FIDIC у різних країнах з різними правовими системами.

Слід відмітити, що контракти FIDIC добре відомі світовому будівельно-інженерному ринку. Але в Україні  все ще існує проблема у розумінні переваг у використані цих стандартних форм контрактів. Потрібні більші зусилля для ширшого просування контрактів FIDIC в Україні,  підвищення обізнаності про переваги їх використання та продовження реформування національного законодавства, з чітким і правильнім розумінням принципів та стандартів FIDIC.