Одночасно із розумінням важливості будівельної галузі для економіки України, потрібно зрозуміти і важливість залучення інвестицій у вказану галузь. Для залучення інвестицій, у тому числі і міжнародних, замовникам необхідно надати інвестору гарантії належного використання їх коштів, а зі свого боку бути впевненими у якісному та своєчасному спорудженні об’єкту будівництва чи виконанні робіт.

Нажаль договір підряду на капітальне будівництво в Україні для проєктів вартістю понад 5 млн. дол.США важко назвати задовільним з точки зору регулювання взаємовідносин учасників у ході виконання робіт, здійснення з боку інвесторів, замовників усіх видів контролю за будівельною діяльністю, а особливо контролю за використанням фінансових коштів, дотриманням строків завершення будівництва, розподілом ризиків, управлінням якістю тощо.Саме контракти FIDIC необхідні для дороговартісних,масштабних, технологічно складних, триваючих об’єктів будівництва, які потребують більш високого рівня управління, а ризики мають більш високу ціну.

Наприклад, розробники контрактів FIDIC рекомендують використовувати Червону книгу FIDICдля контрактів вартістю понад 5-10 млн. дол. США. Разом з тим контракти вартістю до 5 млн. дол. США можна реалізовувати за Зеленою книгою FIDIC (Умови контракту на спорудження об’єктів цивільного будівництва. Скорочена форма). Одночасно в умовах сьогодення та активної підтримки державою державно-приватного партнерства та реалізації проєктів, що здійснюється на умовах концесії, особливої уваги заслуговує Золота та Бронзова книги FIDIC. Золота книга FIDIC (умови контракту на проєктування, будівництво та управління проєктом) використовується для концесій тапередбачає тривалий термін зобов’язання підрядника в частині експлуатації побудованого ним об’єкту, зокрема понад 15-20 років. У цьому році повинна з’явитись нова Бронзова книга FIDIC (умови контракту на управління, проєктування, будівництво та управління) для модернізації існуючих виробничих об’єктів.

Здійснення будівництва за проформами FIDIC, є саме тим інструментом, який залучить інвестиції у будівельну галузь країни. Вказані контракти мають визначеність та передбачуваність для іноземних інвесторів,та дозволять покращити якість будівництва і зменшити вартість будівництва вцілому. У порівнянні із українськими договорами підряду на капітальне будівництво контракти FIDIC мають більшу деталізацію, підвищену прозорість, ясність та визначеність, чіткі інструкції як і в межах якого часу діяти, що дозволяє забезпечити високий рівень контролю цільового використання коштів і координацію дій усіх учасників проєкту, досягнути більш ефективне та активне управління контрактом.

Наразі в Україні контракти FIDIC застосовують державні структури, пов’язані з будівництвом крупних інфраструктурних проєктів (дороги, метрополітени та ін.) з іноземним фінансуванням міжнародними фінансовими інститутами та в цьому випадку застосовуються правила відповідного міжнародного договору, затвердженого Верховною Радою України, який містить інші правила та норми, ніж ті, що встановлені законодавством України (ст.10 Цивільного кодексу України).

Але все більше приватних інвесторів та організацій в Україні розуміють всю користь від контрактів FIDIC та починають реалізацію будівельних проєктів за їх допомогою.

Держава, в свою чергу, найближчим часом прийме низку змін до чинного законодавства в Україні, які дозволять активно використовувати контракти FIDIC не лише за кошти міжнародних фінансових організацій, а й за публічні кошти”.