Слід відзначити, що реалізація інфраструктурних та провідних будівельних проектів, без використання контрактів FIDIC, практично неможливо! Це стосується і проектів із залученням міжнародного банківського фінансування і проектів із залученням приватних міжнародних інвестицій у розвиток будівельної галузі України.

Умови FIDIC є таким інструментом, який визнається іноземними інвесторами і використовується ними в процесі розгортання своєї діяльності.

Перевагами контрактів FIDIC є їх універсальність і завершеність. Контракти відрізняються якістю і узгодженістю, смисловою наповненість всіх пунктів, чіткістю формулювань. Жодна дія не залишається неврегульованою, всі ризики розподілені, а відповідальність персоніфікована.

Разом з тим, застосування контрактів FIDIC в Україні характеризується:

  1. низькою обізнаністю учасників договірних відносин в сфері містобудівної діяльності (інвесторів, замовників, проектувальників, підрядників, субпідрядників, експертних організацій, інжинірингових компаній), у частині договірних механізмів;
  2. відсутністю офіційних перекладів типових проформ контрактів FIDIC;
  3. не визначеністю чинним законодавством України порядку та умов застосування контрактів FIDIC;
  4. суттєвою відмінністю контрактів, які укладаються відповідно до типових проформ контрактів FIDIC, як за формою, так і за змістом від договорів, які укладаються відповідно до законодавства України;
  5. складання значної кількості звітних документів під час виконання контрактів, укладених за проформами FIDIC.

Юридична компанія «Інстанто» адаптує положення типових проформ контрактів FIDIC до вимог, встановлених чинним законодавством України, та аспектів проекту, допоможе підсилити ясність та чіткість положень задля скорочення ризику непорозумінь та, відповідно, збільшити можливості реалізації успішних проектів.

Звичайно, контракт на підставі проформ FIDIC, містить достатньо великий об’єм інформації, систематизованої у неприйнятному для сторін контракту порядку. У той же час завдяки юридичній допомозі та консультаціям юридичної компанії «Інстанто» щодо змісту та порядку застосування положень та умов контракту для клієнта контракт FIDIC стане документом, з яким не тільки легко працювати, але й можна знайти відповідь практично на всі спірні питання, які виникають під час реалізації проекту.

Юридична компанія «Інстанто» надає правову допомогу у складанні значної кількості звітної документації, передбаченої контрактами, укладеними  за проформами FIDIC. Такий ретельний та своєчасний підхід до виконання умов контрактів FIDIC дозволяє ясно та чітко контролювати виробничу діяльність та питання фінансування проекту, зменшує ризики та відповідальність учасників контакту.

Вже зараз інтерес іноземних компаній до окремих проектів дорожнього будівництва в Україні зростає, і це пов’язано з реалізацією відповідних контактів на умовах проформ FIDIC. Найважливіші проблеми, з якими стикаються іноземні підрядники в Україні, пов’язані з особливими вимогами будівельного законодавства України, які часто суперечать умовам контрактів FIDIC. Юридична компанія «Інстанто»  здійснює консультування іноземних підрядників під час тендерної процедури, застосування та адаптації законодавства в сфері містобудування в Україні до вимог FIDIC,  отримує ліцензії на провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів українського зразка для своїх клієнтів, надає іншу правову допомогу за потребою клієнта.