Умови контрактів FIDIC залишаються та продовжуватимуть залишатися «контрактами першого вибору» в ході реалізації міжнародних проектів в сфері інфраструктури та будівництва.

Крім того, в багатьох державах (ЄС) ці типові умови контракту використовуються впродовж більш ніж двох десятиліть з метою реалізації інфраструктурних проектів, що фінансуються за європейські кошти.

Прискорення євроінтеграційних процесів в Україні та загальносвітова тенденція глобалізації економіки обумовлюють необхідність опанування усталених міжнародних практик контролю якості, розподілу ризиків і відповідальності у будівництві.

Контракти FIDIC забезпечують об’єктивність і прозорість, які є такими необхідними як під час використання державних коштів у цілому, так і інших коштів зокрема.

В Україні впритул до практичного провадження таких контрактів на сьогодні наблизилось дорожнє будівництво. Нещодавно Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо реформування системи управління автомобільними дорогами загального користування» № 1764-Vlll від 17 листопада 2016 року, застосування принципів та умов контрактів FIDIC при будівництві доріг та участь у реалізації проекту інженера-консультанта закріплено на законодавчому рівні.

Але немає сумнівів у тому, що стандартні форми FIDIC також придатні для добровільного використання, в основному, у разі відсутності традиційних типових форм контрактів або очікування значної міжнародної конкуренції.