The Short Form of Contract», 1999.
Умови контракту на спорудження об’єктів цивільного будівництва. Скорочена форма

  • Рекомендована під час виконання будівельних та інженерних робіт з відносно малим об’ємом капіталовкладень і без залучення субпідрядних організацій
  • Рекомендовано до проєктів, вартість яких до 500 тис.дол. США та/або час будівництва не більше 6-ти місяців без залучення субпідрядів
  • Може використовуватись і для проєктів більшої вартості у разі простих, повторюваних або короткотермінових видів робіт
  • Коротка форма складена максимально просто
  • Передбачає значну роботу замовника з підготовки специфікацій та креслень, а також з управління проєктом
  • Інженер відсутній, його функції виконую співробітник або структурний підрозділ замовника
  • Роботи в основному будівельні, але можуть включати механічні, електричні тощо
  • Не має значення, хто розробив проєкт, підрядник лише будує
  • Замовник може вносити зміни до проєкту і робіт