У 1913 році в ході проведення міжнародної промислової виставки в Бельгії за ініціативи національної асоціації Бельгії і Франції відбувся перший конгрес інженерів консультантів, на якому було засновано FIDIC – Міжнародну федерацію інженерів консультантів.

Спочатку FIDIC була націлена на створення міжнародної методологічної бази, яка б регламентувала діяльність інженерів консультантів. Згодом її функції розширились, і зараз FIDIC концентрує основні зусилля на розробці і публікації типових форм контрактів для регулювання взаємовідносин учасників інвестиційно-будівельних процесів.

На даний час розроблено понад 9 контрактів (книг). Кожен з цих контрактів у паперовому вигляді має свою кольорову обкладинку, та, одночасно з офіційною назвою, має неофіційну назву за її кольором. Так звану «Веселка FIDIC».

Найбільш поширеними на території України є Червона та Жовта книги, які використовуються у світі з 1987 році.

Так, «Умови контракту на будівництво», 1-е видання 1999 р. (нова «Червона книга») встановлює, що проектування здійснюється замовником або залученим ним консультантам та проектантів, які володіють відповідними ліцензіями. При цьому інженер є представником замовника та координує взаємодію замовника та підрядника, а також відповідність процесу будівництва вимогам проекту.

«Умови контракту на постачання, проектування та будівництво», 1-е видання 1999 р. (нова «Жовта книга») передбачає, що проектування здійснює підрядчик відповідно до вимог замовника. Інженер забезпечує управління проектом, погоджуючи свої дії із замовником.

Кожна книга FIDIC зазвичай складається з двох частин.

Перша частина – «Загальні умови контракту» – юридично вивірені положення, які підходять для будь-якого будівельного проекту і можуть включатися у контракт без змін або з мінімальними  змінами.

Друга частина – «Особливі умови», пов’язана з першою частиною перехресними посиланнями, дозволяє юридично конкретно врахувати конкретні умови, що випливають з вимог національного законодавства та особливостей проекту. В такий спосіб був реалізований механізм імплементації контракту в різних країнах.