Будь-якому будівельному проєкту притаманні ризики на всіх етапах його реалізації

“Учасників контрактів, укладених за проформами FIDIC життєво необхідно перед початком його виконання розуміти та оцінити власні ризики належним чином, розуміти можливі наслідки через незадовільну якість будівництва і невчасне виконання робіт через неврахування непередбачених ризиків”

Світова будівельна спільnова вважає, що кожен контракт FIDIC має власний збалансований розподіл ризиків, що сприяє ефективному та своєчасному завершенню проєктів, тому змінювати Загальні умови контракту FIDIC не бажано, але обов’язкова необхідна адаптація до законодавства України та особливостей проєкту  

Відповідальність за ризик лягає на ту сторону контракту FIDIC, в компетенцію якої входить здатність контролювати ризик, нести відповідальність і приймати відповідні рішення”

Ризики, пов’язані з виконанням контракту в межах запрограмованого часу та бюджету, можна розглядати у двох категоріях:

 • ризики, яких не можна уникнути
 • ризики, яких сторони можуть уникнути або ними «управляти».

До ризиків, яких НЕ можна уникнути, серед інших належать:

 • Надзвичайно несприятливі фізичні та кліматичні вимоги
 • Політичні рішення
 • Непередбачувані обставини, спричинені епідеміями
 • Діями уряду
 • Архіологічні знахідки
 • Форс-мажорні події тощо

До ризиків, яких МОЖНА уникнути, якими можна управляти, серед інших належать:

 • Руйнування тимчасових чи постійних допоміжних конструкцій під час будівництва
 • Дефекти в будівництві
 • Втрата або пошкодження технологічного устаткування чи матеріалів під час транспортування
 • Затримання або зрив робіт у зв’язку з ненаданням креслень або власного доступу до будівельного майданчика
 • Зміни у специфікаціях тощо

Що ми можемо?

Для всіх учасників реалізації будівельного проєкту
 1. Усунути всі ризики неможливо, але наша команда фахівців зможе їх мінімізувати шляхом:
  • визначення заздалегідь ризиків замовника, підрядника, інженера, проєктувальника та інших учасників проєкту
  • передбачення вирішення нестандартних кризових ситуацій
  • збалансованого розподілення ризиків між сторонами контракту
  • оцінки ризиків кожної сторони та організації їх відслідковування
 2. Підготовити пропозиції щодо мінімізації наслідків виявлених ризиків під час реалізації проєкту за контрактом FIDIC
 3. Здійснити повне юридичне та консалтингове забезпечення проєкту за контрактом FIDIC
 4. Організувати проведення експертиз, необхідність в яких виникне, під час виконання умов контракту FIDIC
 5. Організувати комплексне супроводження проєкту, що реалізовується за контрактом FIDIC (від тендеру до завершення проєкту)