Процедури закупівлі FIDIC – це не суто адміністративна процедура придбання товарів, робіт та послуг накшалт законодавству України про публічні закупівлі, а засіб реалізації цілей за різними напрямами державної політики чи приватного сектору будівництва. Відповідно до закупівель FIDIC замовник замість короткострокової вигоди, яка полягає у економії та раціонального використання коштів зараз, може у тендерній документації визначити найбільш економічно вигідну пропозицію і найнижчу вартість, використовуючи підхід на основі витрат протягом життєвого циклу проекту. 

Однак до проведення процедури закупівлі необхідно обрати стратегію закупівлі та контракт FIDIC, який найбільше відповідає цілям проєкту та бажанню ініціатора будівництва.

З метою забезпечення проєкту без недоліків, реалізації у встановлені терміни та в межах виділеного бюджету обов’язково необхідно:

 • визначитися з джерелами фінансування

“розуміння джерел фінансування допоможе замовнику обрати ефективні способи досягнення залучення коштів для реалізації проєкту”

 • скласти програму реалізації проєкту, включаючи графіки виконання контракту

“недооцінення замовником часу, необхідного для отримання обов’язкових дозволів, ліцензій, призводить до подальших затримок. Відведення для цього реального часу у загальній програмі реалізації проєкту та контракті допоможе уникнути небажаних наслідків, пов’язаних зі строками”

 • переглянути, перевірити та оновити кошторисні розрахунки

“оцінка витрат на проєкт – є основою для пошуку та отримання фінансування проєкту”

 • визначити відповідальність за проєктування, постачання, будівництво, експлуатацію

“обрання контракту залежить від того чи бажає замовник контролювати розроблення детального проєкту самостійно чи перекладе відповідальність за проєктування на обраного підрядника”

 • визначити ступінь залученості замовника під час реалізації проєкту

“обмеженість ресурсів замовника кількістю відповідних кваліфікованих та досвідчених працівників повинно впливати на рішення замовника в частині залученності до етапу виконання робіт”

 • визначити роль підрядника під час реалізації проєкту

“підрядник несе відповідальність тією мірою, що зазначена в контракті на проєктування та специфікації робіт”

 • вирішити питання участі інженера-консультанта під час реалізації проєкту

“інженер-консультант за контрактами FIDIC – ключова фігура (Червона книга FIDIC, Жовта книга FIDIC, Блакитна книга FIDIC), однак у деяких формах контракту де залученність замовника до етапу виконання робіт мінімальна – обов’язки інженера виконує замовник самостійно або через свого представника (Зелена книга FIDIC, Срібна книга FIDIC, Помаранчева книга FIDIC)”

 • спланувати управління ризиками

“завершенню успішного проєкту передує віднесення кожного ризику у будівництві до відповідальності тієї сторони контракту, яка найкраще здатна впоратися з цим ризиком та вирішити його”

 • чітко розподілити ризики 

“збалансований розподіл ризиків між підрядником та замовником призводить до найнижчої загальної вартості виконаного проєкту”

 • мінімізувати ризики у будівництві через страхування та забезпечення виконання

“cтрахування слід забезпечити до початку виконання підрядником будівельних робіт, вказавши у тендерній документації необхідні умови щодо наявності у підрядника страхування”

 • визначитися з критеріями кваліфікаційного відбору учасників процедури закупівлі

“попередній кваліфікаційних відбір учасників закупівлі – є важливим компонентом загальної стратегії, який заощадить замовнику і менш кваліфікованим потенційним учасникам торгів значний час та зусилля”

 • визначитися з ціною контракту та порядку оплати підряднику

“контракти FIDIC надають замовнику гнучкість у виборі найбільш підходящого способу оплати підряднику та умов здійснення платежів. Тендерні пропозиції можуть включати: пропозицію з паушальною ціною без будь-якої детальної інформації; пропозицію з паушальною ціною з відомістю розцінок, підготовленою учасником торгів та пропозицію з паушальною ціною з відомістю розцінок, підготовлених замовником”

 • прийняти рішення щодо відповідного типу контракту FIDIC між замовником та підрядником за кожним контрактом, що має бути укладений

“обрання форми контракту FIDIC, яка повністю відображає стратегію закупівлі – запорука успішного завершення проєкту”

Для Замовника/Ініціатора будівництва

 1. допомогти розробити відповідну стратегію закупівлі за проєктом будівництва, яка забезпечить проєкт без недоліків, відповідність цільовому призначенню, завершенню в межах встановленого часу і виділеного бюджету
 2. організувати тендерну закупівлю за контрактами FIDIC, виходячи з уявлення про масштабність та складність проєкту, обраної стратегії реалізації проєкту та типу контракту, фінансування і окремих побажань
 3. організувати тендерну закупівлю за контрактом FIDIC щодо закупівлі інженерно-консалтингових послуг
 4. підготувати тендерну документацію, у тому числі інструкції для учасників торгів, умови контракту FIDIC, специфікації, відомості об’ємів виконаних робіт, розрахунок вартості тощо
 5. допомогти обрати переможця не лише за найнижчою запропонованою ціною, а за загальною економічною ефективністю пропозицій
 6. надати консультації з питань внесення змін до тендерної документації під час проведення тендеру за умовами контрактів FIDIC або після визначення переможця
 7. надати консультації разові чи протягом усього процесу тендерної закупівлі за контрактами FIDIC 
 8. здійснити комплексне юридичне супроводження проєкту, що реалізовується за контрактом  FIDIC (від тендеру до завершення проєкту)  

Що ми пропонуємо

Замовнику

ініціатору будівництва

 1. допомогти розробити відповідну стратегію закупівлі за проєктом будівництва, яка забезпечить проєкт без недоліків, відповідність цільовому призначенню, завершенню в межах встановленого часу і виділеного бюджету
 2. організувати тендерну закупівлю за контрактами FIDIC, виходячи з уявлення про масштабність та складність проєкту, обраної стратегії реалізації проєкту та типу контракту, фінансування і окремих побажань
 3. організувати тендерну закупівлю за контрактом FIDIC щодо закупівлі інженерно-консалтингових послуг
 4. підготувати тендерну документацію, у тому числі інструкції для учасників торгів, умови контракту FIDIC, специфікації, відомості об’ємів виконаних робіт, розрахунок вартості тощо
 5. допомогти обрати переможця не лише за найнижчою запропонованою ціною, а за загальною економічною ефективністю пропозицій
 6. надати консультації з питань внесення змін до тендерної документації під час проведення тендеру за умовами контрактів FIDIC або після визначення переможця
 7. надати консультації разові чи протягом усього процесу тендерної закупівлі за контрактами FIDIC 
 8. здійснити комплексне юридичне супроводження проєкту, що реалізовується за контрактом  FIDIC (від тендеру до завершення проєкту)

Підряднику

інженеру-консультанту FIDIC

 1. вивчити тендерну документацію за умовами контрактів FIDIC, запропонований контракт з метою визначення ризиків, у тому числі фінансових, для потенційного учасника тендерної процедури
 2. здійснити правову експертизу тендерної документації за контрактом FIDIC
 3. здійснити представництво інтересів учасників тендерної процедури у відповідності з процедурами FIDIC
 4. оформити необхідну документацію для участі у тендерній процедурі за умовами контракту FIDIC
 5. надати консультації під час підготовки та участі учасників у тендерній закупівлі у відповідності з процедурами FIDIC
 6. надати консультації разові чи протягом усього процесу тендерної закупівлі за контрактами FIDIC 
 7. здійснити правову експертизу контракту, який пропонується до укладання або вже укладений за проформою FIDIC по завершенню тендерної процедури
 8. знайти підстави та допомогти розірвати укладений контракт FIDIC, з найменшими фінансовими втратами, у разі встановлення неможливості виконати контракт без значних фінансових ризиків
 9. здійснити комплексне юридичне супроводження проєкту, що реалізовується за контрактом  FIDIC (від тендеру до завершення проєкту)