Нажаль договір підряду на капітальне будівництво в Україні для проєктів вартістю понад 10 млн. дол.США важко назвати задовільним з точки зору регулювання взаємовідносин учасників у ході виконання робіт, здійснення з боку інвесторів, замовників усіх видів контролю за будівельною діяльністю, а особливо контролю за використанням фінансових коштів, дотриманням строків завершення будівництва, розподілом ризиків, управлінням якістю тощо.

Разом з тим, контракти FIDIC необхідні для дороговартісних, масштабних, технологічно складних, триваючих об’єктів будівництва, які потребують більш високого рівня управління, а ризики мають більш високу ціну.

Умови контрактів FIDIC мають міжнародні стандарти щодо забезпечення якості, перевірені часом процедури контролю фінансування проєкту, збалансований розподіл ризиків щодо досягнення кращого результату та завершення будівництва в установлені строки та в межах виділеного бюджету. Вказане приваблює учасників будівельної діяльності не будувати за контрактом FIDIC, а використовувати норми та принципи FIDIC для будівельних проєктів

Ми пропонуємо

  1. розробити український договір у сфері інвестиційно-будівельної діяльності з використанням норм і принципів FIDIC
  2. розробити українській договір з інженером-консультантом з використанням норм і принципів FIDIC
  3. здійснити юридичне супроводження договору підряду, розробленого з використанням норм і принципів FIDIC
  4. надавати коментарі та консультації з різних питань, які виникають під час виконання зобов’язань за договором будівельного підряду, розробленого з використанням норм і принципів FIDIC
  5. здійснити повне юридичне забезпечення проєкту, що реалізується за договором будівельного підряду, розробленого с використанням норм і принципів FIDIC
  6. здійснити комплексне юридичне супроводження проєкту, що реалізовуються за договором будівельного підряду, розробленого с використанням норм і принципів FIDIC (від тендеру до завершення проєкту)