Menu

Представництво інтересів в судах

Вирішення спору в суді є крайнім методом, який не завжди призводить до поновлення порушеного права клієнта, а інколи лише завдає йому додаткових втрат.

Тому юридична компанія «Інстанто» має за мету надати якісну консультацію відносно перспектив не лише перемоги у судовому спорі, але й можливості реального виконання прийнятого судом рішення.

Господарські спори

Юридична компанія «Інстанто» надає кваліфіковані юридичні послуги з представництва клієнта як у цілому, так і на окремих стадіях судового процесу з наступним супроводженням виконання прийнятих судових рішень, зокрема, але не виключно, у таких категоріях господарських справ, як:

-спори, пов’язані з укладанням, зміною і розірванням господарських договорів, в тому числі контрактів за проформами FIDIC;
-спори про невиконання або неналежне виконання зобов’язань під час виконання договорів, в тому числі контрактів за проформами FIDIC;
-спори, пов’язані з відшкодуванням завданих збитків;
-спори про визнання недійсними господарських договорів або їх окремих пунктів, в тому числі контрактів за проформами FIDIC;
-спори про порушення прав законного власника.

Земельні спори та будівництво

Юридична компанія «Інстанто» надає кваліфіковані юридичні послуги з представництва клієнта як у цілому, так і на окремих стадіях судового процесу з наступним супроводженням виконання прийнятих судових рішень, зокрема, але не виключно, у таких категоріях земельних справ, як:

– спори щодо неправильної реєстрація права власності на землю;
– спори щодо використання земельних ділянок не за призначенням;
– спори щодо захоплення чужої земельної ділянки;
– спори щодо визначення порядку користування земельною ділянкою;
– спори щодо незаконних дій держорганів;
– спори щодо перешкоджання в користуванні земельною ділянкою;
– спори щодо визнання угод по земельних ділянках недійсними тощо.

Юридична компанія «Інстанто» надає кваліфіковані юридичні послуги з представництва клієнта як у цілому, так і на окремих стадіях судового процесу з наступним супроводженням виконання прийнятих судових рішень щодо різноманітних спорів, пов’язаних зі сферою будівництва.

Енергетика та природні ресурси

Юридична компанія «Інстанто» надає кваліфіковані юридичні послуги з представництва клієнта як у цілому, так і на окремих стадіях судового процесу з наступним супроводженням виконання прийнятих судових рішень щодо різноманітних питань, пов’язаних з енергетикою, а також супровід енергетичних проектів.

Адміністративні та цивільні спори

Юридична компанія «Інстанто» надає кваліфіковані юридичні послуги з представництва клієнта як у цілому, так і на окремих стадіях судового процесу з наступним супроводженням виконання прийнятих судових рішень, зокрема, але не виключно, у таких категоріях адміністративних спорів, як:

– визнання дій посадових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування, правоохоронних та контролюючих органів, в тому числі прокуратури, органів поліції, податкової міліції, служби безпеки, державної архітектурно-будівельної інспекції, національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та інших органів, протиправними та зобов’язання утриматися від вчинення певних дій;
– визнання протиправним та скасування нормативно-правового акту, індивідуального акту чи окремих його положень.

Юридична компанія «Інстанто» надає кваліфіковані юридичні послуги з представництва клієнта як у цілому, так і на окремих стадіях судового процесу з наступним супроводженням виконання прийнятих судових рішень, зокрема, але не виключно, у таких категоріях цивільних спорів, як:

– житлові спори;
– майнові спори;
– спадкові спори;
– спори щодо договірних відносин;
– захист прав споживачів;
– відшкодування заподіяної майнової і моральної шкоди;
– захист честі, гідності та ділової репутації

Представництво у кримінальних справах

Адвокати юридичної компанії «Інстанто» здійснюють кваліфіковану участь у ході досудового розслідування кримінального провадження, участь у кримінальному провадженні в судах всіх інстанцій.
При участі в кримінальних провадженнях адвокати юридичної компанії забезпечать підготовку всіх процесуальних документів та застосують комплекс заходів, направлених на винесення виправдувального вироку суду або мінімізації покарання підсудного.

Потрібна юридична допомога ?